Akaan 4H-yhdistys

4H on olemassa lapsia ja nuoria varten.

Teemme työtä, jotta jokainen lapsi tai nuori löytää omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa, saa onnistumisen kokemuksia ja mahdollisuuden kasvaa kestävään elämäntapaan, aktiiviseen työhön ja yrittäjyyteen. 

4H on tekemistä, oppimista ja inspiraatiota! Ruoka, metsä ja luonto sekä käsillä tekeminen ovat toimintamme ydintä. Muita suosittuja teemoja ovat esimerkiksi eläimet, puutarha, ympäristö ja kansainvälisyys. Kun näihin lisätään yrittäjämäisen asenteen ja työelämätaitojen oppiminen, niin huvi ja hyöty kulkevat käsi kädessä. 4H on myös uusia kavereita ja ystäviä, joiden kanssa opitaan ja koetaan, innostutaan ja onnistutaan. 

4H-toiminta on suunnattu kaikille 6 - 28-vuotiaille lapsille ja nuorille ja se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta. Koko Suomessa 4H-jäseniä on lähes 50 000 noin 200 yhdistyksessä. Akaan 4H-yhdistys on perustettu vuonna 1932 Kylmäkoskella. Yhdistys toimi Kylmäkosken 4H-yhdistys-nimellä, vuonna 2021 se vaihtoi nimekseen Akaan 4H-yhdistys. Yhdistyksemme tarjoaa nuorille kesätyöpaikkoja, harjoittelupaikkoja, koulutuksia ja kursseja, mahdollisuuden toimia kerho-ohjaajina sekä paljon muuta. Lisäksi tarjoamme 13-28-vuotiaille nuorille mahdollisuuden oman 4H-yrityksen perustamiseen. Liittymällä yhdistyksemme jäseneksi tuet paikallista nuorisotyötä.

Liity jäseneksi

Jäsenenä kerhoihin voi osallistua vaikka useampaankin yhdellä 35 euron jäsenmaksulla. 13-28 vuotias jäsen voi myös perustaa 4H-yrityksen. Jäsenmaksun maksaneet saavat tapaturmavakuutuksen, joka on voimassa 4H-tapahtumissa ja valtakunnallisia jäsenetuja, jotka löydät täältä https://4h.fi/liity-jaseneksi-2/jasenedut/

Klikkaa kuvaa ja liity jäseneksi!

Akaan 4H-yhdistys r.y.

Haavistontie 7 as. 8-9

37910 Akaa

puh. 0405451354

 Sähköposti: akaa@4h.fi


Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE kylmakoski.4h.fi sivujen kautta kerättäviin tietoihin

Pvm:             22.11.2022
Viite:             Eu:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

Rekisterinpitäjä

Nimi:             Akaan  4H -yhdistys r.y.

Osoite:         Haavistontie 7 as. 9, 37910 Akaa


Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Nimi:             Elina Toivonen, toiminnanjohtaja

                          Akaan 4H -yhdistys r.y.

Osoite:           Haavistontie 7 as. 9, 37910 Akaa

Sähköposti:   akaa(a)4h.fi                                          

Puhelin:         0405451354


Rekisterin nimi : Nettisivujen kylmakoski.4h.fi kautta kerättävät tiedot

1) Ilmoittautumiset kerhoille, leireille ja kursseille

2) Työhakemukset

3) Muut nettisivulomakkeiden kautta tehtävät yhteydenotot ja ilmoittautumiset


Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus
1) Kerhojen, leirien, kurssien ja koulutusten  ko. toimintaan liittyvä tiedotus ja yhteydenpito

2) Työhakemusten vastaanotto ja työnhakuprosessiin tarvittavien tietojen keräys

3) Muiden yhteydenottojen vastaanotto ja niihin liittyvät toimenpiteet.
        Esimerkiksi työpalvelun työtilausten vastaanotto, työnvälitys, haudanhoitosopimukset.


Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät
Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

1) Nimi, syntymävuosi, osoite, puhelinnumero, vanhemman tiedot, sähköpostiosoite, ohjauksen ja osallistujan kannalta oleelliset tiedot (esim. allergiat)
 

2) Nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, työtehtävän kannalta oleellisten asioiden kuvailu, lomakkeen täyttäjien esiin nostamat asiat ja liitteet

3) Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yhteydenottoon liittyvät yksityiskohdat (kuten työpalvelutarpeen kuvaus )


Tietojen säilytysaika ja tai säilytysajan määräytymisperusteet

  1. Toteutuneen toiminnan jälkeen tiedot tilastoidaan määrällisesti ja osallistujalistat arkistoidaan 2 vuoden ajaksi tilastoinnin todentamista varten.
  2. Työnhakuprosessin ajan, kunnes työtehtävään valitun koeaika on ohitse.
  3. Yhteydenottoon liittyvän toiminnan mukaisesti yhteydenpitotarpeen päätyttyä.

Ko. rekisterit tarkastetaan ja ajantasaistetaan noin kerran vuodessa.

Säännönmukaiset tietolähteet (mistä tiedot saadaan)
Henkilöiden itse täyttäessä tiedot akaa.4h.fi nettisivujen lomakkeilla

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja käytetään vain Akaan 4H -yhdistyksen toiminnassa. Tietoja käsittelevät ko. toimintaan oleellisesti liittyvät henkilöt, esim. kurssin ohjaaja, kerhonohjaaja, työhaastattelijat, työpalvelutehtävän vastaanottanut nuori sekä heidän esimiehensä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan.

Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan Eu:n tietosuoja-asetusta.