Historia

Kylmäkosken 4H-yhdistys 80-vuotta (vuodelta 2012)

 

4H-toiminta alkoi Maatalouskerhotyönä yhdysvalloissa 1907, mistä se on levinnyt ja toimii nykyisin yli 80 maassa. Suomeen 4H-järjestö alun alkaen Maatalouskerholiitto  on perustettu vuonna 1928 saatesanoilla ”etteivät nuoret vieraantuisi isiensä ammateista” eli alusta saakka järjestöllä on ollut oma rooli nuorten työ- ja yrittäjyyskasvatusjärjestönä.

Suomeen perustettiin ensimmäiset Maatalouskerhot 1920-luvun puoli välissä. Kylmäkoskellakin ainakin aiempien historia tietojen mukaan on  kerhoiltu jo kaksikymmenluvun puolella.  Kylmäkosken Maatalouskerhon ensimmäinen virallinen toiminta vuosi oli 1932. Tuolloin kerholaisia oli viitisen kymmentä ja työkausi kesti noin seitsemän kuukautta. Viljeltiin etupäässä keittiökasveja,  pidettiin keitto- ja säilykekursseja sekä retkeiltiin. Kerhoneuvojana toimi silloin Hilja Helminen Akaan kanssa yhteisenä.  Kylmäkosken Maatalouskerho yhdistyksen perustava kokous pidettiin 10.11.1938. Puheenjohtajaksi valittiin emäntä Katri Seppälä. Tätä pestiä jatkui aina vuoteen 1971 asti.

Palsta- ja sopimusviljely olivat perinteistä kerhotoimintaa alkuvuosikymmenet. Kerhokokoukset ja erilaiset kurssit kokosivat nuorisoa yhteen. Retket ja kilpailut antoivat mukavia muistoja aina kiikkustuoliin asti muisteltaviksi. Näinhän se käy tänäkin päivänä toiminta mukautuu ajantarpeeseen, mutta perushenki säilyy.

Sotavuodet  toivat tullessaan murhetta  ja haastetta monenlaista. Alkuun toiminta lamaantui, mutta vuonna -40 toiminta laajeni kuntaan saapuneen siirtoväen keskuuteen. Yhtäkkiä kerhopalstoja piti löytyä moninkertainen määrä. Kerhoikäisiä 9-16 vuotiaita  löytyi tuolloin yli 400 yhteensä. Siinä tarvittiin jo kerhoneuvojallekin apulaisia kylittäin.

1950-luvun alku oli yhdistyksen taloudelle  ankeaa, mutta kerhotoiminta kehittyi . Kerhoneuvojana 7 vuotta toiminut Anna Mäenpää antoi pitkäjänteisyyttä työlle. Opinto- ja askartelukerhotoiminta oli monipuolista . Osallistuttiin kilpailuihin , jopa valtakunnallisiin tuloksellisesti. Viljelypalsta-ala oli kasvanut 11 hehtaariin.

Vuodet kuluivat ja välillä toiminta oli ympärivuotista välillä vain osan vuodesta  riippuen taloustilanteesta.  1964 toimittiin vuosi yhteistyössä Vesilahden kanssa. Liitto tasolla järjestön nimi vaihdettiin 1968 vastaamaan kansainvälistä nimeä eli 4H-liitoksi. Kylmäkoskella  nimenmuutos tehtiin vuonna 1971.

Kylmäkosken 4H-yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin silloin Jaakko Seppälä. 1976 toiminta yhdistettiin Urjalan 4H-yhdistykseen yhteisellä  4H-neuvojalla.  Siinä oli neuvojalla kilometrejä taitettavanaan , kun Urjalan ja Kylmäkosken kerholaiset ja palstat pidettiin vauhdissa.

Vuoden 1977 jälkeen puheenjohtajina ovat toimineet Elli Ehoniemi, Sylvi Nurmi, Sirkka Seppälä, kunniapuheenjohtajamme Pentti Rahkila (30v. hallituksessa ja niistä 24v. puheenjohtajana) ,Sari-Liisa Wesin ja nykyinen puheenjohtaja Olavi Mikkola.

 Vuonna  1985 Kylmäkoski sai oman  neuvojan vakanssin, johon saimme Sirkka Koskelan.  Hänen ohjauksellaan kerholaisemme pääsivät aina melkein 2010-luvulle asti.  Sillä pitkäjänteisellä työllä vakiinnutettiin kerhotoiminta  ja saatiin niin lapset, nuoret kuin varttuneemmatkin monipuolisiin toimiin mukaan.

80-luvulla viljelytehtävät, sopimusviljely ja omien tuotteiden myynti olivat voimissaan , metsätaitoilu ja luontopolut vetivät nuoria mukaan.  Nuorten 4H-parlamenttiin Kylmäkoskelta 1987 oli kaksikin osallistujaa. 1989  Kylmäkoskelainen  sai ensimmäisen kerran valtakunnallisen 4H-stipendin.

1990-luku alkoi 4H-tehtävä painotteisena 208 kerholaisesta 186 oli oma tehtävä.  Tyttöjä ja poikiakin oli kerhoissa melkein yhtä paljon. 1992 oli yhdistyksemme 60. toimintavuosi. Kesävieraina oli Venäläisiä lastenkotilapsia.  Heidän ja muidenkin  auttaminen antoi monen monituista keräystä,  talkoo puuhaa ja matkaa Venäjälle  4H-väelle koko Kylmäkosken alueella ja vähän kauempaakin. Siinä vierähti haikeasti muisteltavia vuosia.

2000-luvulle siirryttiin edelleen kansainvälisissä merkeissä Kursk-projekti jatkui vielä.  Hankkeetkin avasivat uusia ovia toimintaamme. Vanhustyöpalvelu astui enenevässä määrin mukaan .Toivontupa jo pelkkänä sanana tuo lämpimät muistot monen mieleen Hankkeiden työllistävä vaikutus yhdistyksessämme oli huima. Kylmäkosken 4H:sta tuli kunnan luotto yhteistyö kumppani myös työllistämistoimissa lapsi- ja nuorisotyön  ohella. Lasten  ja nuorten kerho- ja kurssitoiminta oli vilkasta, vaikka viljelytoiminta ja taimien kasvatus hiipuivat EU-direktiivien ja maailmantalouden muutosten alla. Varttuneemmilla nuorilla Klubilaisilla oli vilkasta toimintaa kunnes opiskelut ja muut elämänvaiheet saivat jäämään tapaamiset haaveeksi.

2010-luvun korva toi muutoksia yhdistyksemme toiminnalliseen puoleen. Pitkä suunnitelmallinen linja katkesi . Sirkka Koskela siirtyi kokonaan Yhdessä eteenpäin-hankkeeseen. Tutta Jaakkola  oli jo pitempään ollut kerhon ohjaajana, mutta jäi pois 2009. Marko Järvinen toimi hetken toiminnanjohtajana, kunnes siirtyi myös hankkeelle.  4H-ohjaajan ja toiminnanjohtajan tehtävät yhdistettiin jälleen yhdeksi ja minä (Sari-Liisa Takku) aloitin siinä tehtävässä elokuussa 2009.

Kylmäkosken kunnan muistokahvit pidettiin Uuden Vuoden aattona 2010 ja elämämme Akaan kaupungin osana alkoi. Yhdessä eteenpäin-hanke loppui. Jäi iso ikävä Toivontupaan . Niin loppui paljon muutakin Kylmäkoskelta, mutta yhdistyksemme toiminnalle kuntaliitos toi toiminnallisesti paljon uutta. Nyt syksyn 2012 aikana kerhotoiminnassamme pyörii parisataa lasta viikottain ympäri Akaata. 4H-toimistomme Haavistontiellä on kokenut muodonmuutosta ja väliseinä on kaatunut. Nyt voimme palvella teitä yhtenäisissä tiloissa ja työntekijämmekin mahtuvat tiimimiittinkiin samaan huoneeseen. Nyt meillä on paremmat mahdollisuudet suunnitella tulevaa toimintaa. Tällä hetkellä yhdistyksemme työllistää 11 henkilöä. Kesällä meillä oli kuusi nuorta kesätöissä. Toimintamme on painottunut lapsi- ja nuorisotoimintaan, mutta samalla pystymme palvelemaan Kylmäkosken seniori väestöäkin vielä.

 

Pitkän ja antoisan  matkan on Kylmäkosken 4H-yhdistys jo kulkenut yhdessä kaikkien ystäviensä TEIDÄN kanssanne, mutta matka ei suinkaan pääty tähän vaan se jatkuu ja kehittyy . Kiitos että olette olemassa ja tekemässä tätä historiaa tuleville.

 

Kylmäkoski Seuran lehtileikkeleet Kylmäkosken 4H-yhdistyksestä.